Arkogren OÜ Küpsiste kasutamise poliitika

Viimati uuendatud: 19. oktoober 2023

 

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebisait salvestab teie seadmesse, kui te seda külastate. Need on laialdaselt kasutusel selleks, et teha veebilehe kasutamine efektiivsemaks ning võimaldada teatud funktsioone. Siin on selgitus, kuidas me Arkogren OÜ-s küpsiseid kasutame ja kuidas saate neid kontrollida.

 

Milliseid küpsiseid me kasutame

Arkogren OÜ veebisait võib kasutada järgmisi küpsiseid:

 

Sessiooniküpsised: Need on ajutised küpsised, mis jäävad teie seadmesse, kuni te veebibrauseri sulgete. Neid kasutatakse eelkõige veebisaidi efektiivseks toimimiseks ja paremaks navigeerimiseks.

 

Jääkküpsised: Need küpsised jäävad teie seadmesse pärast veebisaidi külastamist. Need võimaldavad meil teie eelistusi meelde jätta ja pakkuda teile isikupärastatumat kogemust järgmistel külastustel.

 

Kolmanda osapoole küpsised: Mõnikord võime lubada kolmandatel osapooltel paigaldada küpsiseid meie veebisaidile, et koguda teavet meie veebisaidi külastajate kohta või pakkuda teile reklaame või sisu, mis võivad teid huvitada. Sellised kolmandad osapooled peavad järgima meie privaatsuspoliitikat.

 

Kuidas küpsiseid kontrollida

Enamik veebibrausereid võimaldab teil küpsiseid kontrollida, sealhulgas neid blokeerida või kustutada vastavalt oma eelistustele. Olenevalt teie veebibrauserist võivad küpsiste seaded olla erinevad. Siiski võib küpsiste keelamine mõjutada teie võimalust kasutada mõningaid veebisaidi funktsioone.

 

Nõusolek

Teie nõusolekut küpsiste kasutamiseks peetakse antud juhul automaatseks, kui jätkate meie veebisaidi kasutamist pärast küpsiste hoiatuse ilmumist. Teie brauseris on tavaliselt võimalus küpsised keelata või nõustuda nende kasutamisega. Kui te ei nõustu küpsiste kasutamisega, palume vältida meie veebisaidi kasutamist.

 

Kui teil on küsimusi küpsiste kasutamise poliitika kohta, võtke meiega ühendust e-posti teel aadressil arkogren@arkogren.ee.

 

Arkogren OÜ Andmekaitsetingimused

Sissejuhatus

Täname teid Arkogren OÜ veebilehe külastamise eest. Meie jaoks on äärmiselt oluline kaitsta teie isiklikke andmeid ning tagada, et teie privaatsus on kaitstud. Selles dokumendis selgitame, milliseid isikuandmeid me kogume, kuidas neid kasutame ja kuidas teie isikuandmeid kaitstakse vastavalt kehtivatele seadustele.

 

Isikuandmete kogumine

Arkogren OÜ võib koguda teie isiklikke andmeid mitmel erineval viisil, sealhulgas, kuid mitte ainult, järgmistel eesmärkidel:

Tellimuste täitmine ja klienditoe pakkumine

Teie poolt esitatud päringutele vastamine

Uudiskirjade või turundusmaterjalide saatmine, kui olete selleks nõusoleku andnud

Veebilehe külastuse statistika kogumine ja analüüs

 

Isikuandmete kasutamine ja jagamine

Arkogren OÜ kasutab teie isikuandmeid ainult seaduslikel eesmärkidel, milleks on muu hulgas teenuste osutamine, tellimuste täitmine, klienditoe pakkumine ning turundusmaterjalide saatmine, kui olete selleks nõusoleku andnud. Me ei jaga teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ilma teie nõusolekuta, välja arvatud seadusega lubatud juhtudel või kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks.

 

Isikuandmete kaitse

Arkogren OÜ rakendab vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, avalikustamise või muude ebaseaduslike tegevuste eest. Meie töötajad on kohustatud järgima konfidentsiaalsuse põhimõtteid ning neile antakse juurdepääs isikuandmetele ainult siis, kui see on vajalik nende tööülesannete täitmiseks.

 

Teie õigused

Teil on õigus nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele, samuti nõuda nende parandamist või kustutamist vastavalt kehtivatele seadustele. Teil on õigus ka keelata oma isikuandmete kasutamine turunduseesmärkidel. Lisaks on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutustele, kui arvate, et teie isikuandmete töötlemisel on rikutud kehtivaid andmekaitsealaseid õigusakte.

 

Muudatused

Arkogren OÜ jätab endale õiguse teha käesolevates andmekaitsetingimustes muudatusi. Kõik muudatused jõustuvad kohe pärast nende avaldamist veebilehel. Palume perioodiliselt kontrollida neid tingimusi, et olla teadlik võimalikest muudatustest.

Isikuandmete säilitamise eeskirjad

Arkogren OÜ kohustub säilitama teie isikuandmeid vastavalt kehtivatele seadustele ja nende säilitamise eeskirjadele. Siin on meie peamised põhimõtted isikuandmete säilitamise kohta:

Säilitamise eesmärk: Säilitame teie isikuandmeid ainult niikaua, kui see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks või vastavalt kehtivatele seadustele.

Andmete turvalisus: Rakendame asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada teie isikuandmete turvaline säilitamine ja vältida volitamata juurdepääsu, kaotuse või väärkasutuse riski.

Säilitamise perioodid: Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik lepingu täitmiseks, õiguslike kohustuste täitmiseks või meie õigustatud huvide kaitsmiseks. Pärast säilitamise eesmärgi lõppemist või kui teie nõusolek andmete säilitamiseks on tühistatud, kustutame või anonümiseerime teie isikuandmed.

Säilitamise perioodide hindamine: Perioodiliselt hindame meie säilitamise eeskirju ja kustutame või anonümiseerime teie isikuandmed, kui neid enam ei vajata, või kui säilitamine ei ole enam seaduslik.

Säilitamise õiguslikud nõuded: Järgime kehtivaid õiguslikke säilitamise nõudeid, sealhulgas raamatupidamis- ja maksuseadusi, et tagada nõuetele vastavus ja vajalike andmete säilitamine õiguslikel eesmärkidel.

Teie õigused: Kui soovite saada teavet teie isikuandmete säilitamise kohta või soovite oma õigusi teostada, näiteks õigusandmete kustutamisele või parandamisele, võtke meiega ühendust meie privaatsuspõhimõtete kohaselt.

Palun pidage meeles, et me võime säilitada teatud isikuandmeid ka pärast teie suhte lõppemist meiega, kui see on vajalik õiguslike kohustuste täitmiseks või meie õiguste kaitsmiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

 

Kui teil on küsimusi meie isikuandmete säilitamise eeskirjade ja isikuandmete töötlemise kohta, võtke meiega ühendust e-posti teel aadressil arkogren@arkogren.ee.

 

Viimati uuendatud: 19. oktoober 2023

{{ discount }}

{{ product.product_name }}

Kaubakood: {{ product.product_code }}

{{ key }} {{ variable }}
{{ value }}

Nõude täiendav pesemine - {{ product.wash_price | priceFilter }} EUR

{{ price }} EUR

{{ priceDiscount }} EUR

Cena bez PVN

Nomas cena

Nomas cena bez PVN